Ulosotto luottotiedot

Ulosotolla tarkoitetaan laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisesti kysymyksessä ovat rahasaatavat. Kun henkilö tulee ulosmitattavaksi, ulosottomies lähettää normaalisti velalliselle vireilletuloilmoituksen, jossa on saatavaa koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan kihlakunnanulosottomiehen yhteystiedot. Ilmoitus sisältää lisäksi yhteydenottokehotuksen ja ennakkoilmoituksen ulosmittauksesta. Merkintä luottotietoihin ja luottorekisteriin tulee vasta kun myöhästyneet rahasaatavat ovat siirtyneet oikeudelliseen perintään ja siinäkin tapauksessa vasta kun velalliselle on…

Jatka lukemista →

Ulosotto Korko

Kun laskuja ei makseta ajoissa, alkaa niistä kertyä lisämaksuja, jotka voivat ajan myötä kasvaa todella suuriksi. Laskun loppusumma kasvaa koko ajan niin kauan kunnes lasku on maksettu pois. Laskuissa maksut kertyvät seuraavasti: viivästyskorko, viivästys- ja muistutusmaksut velkojalle, perintätoimiston perintäkulut, tuomioistuimen käsittelymaksut, velkojan oikeudenkäyntikulut ja ulosottomaksut. Mikäli laskut myöhästyvät merkittävästi, tulee seurauksena myös maksuhäiriö. Ulosottoon menneet…

Jatka lukemista →

Ulosoton suojaosuus

Ulosotolla tarkoitetaan laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisesti kysymyksessä on rahasaatavien perintä. Tätä varten käydään yleensä oikeudenkäyntiä, jossa tutkitaan velkojan saatava oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos velallinen ei noudata tuomiota vapaaehtoisesti, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Esimerkiksi verot ja jotkut vakuutusmaksuista voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä. Ulosoton suojaosuus tarkoittaa perittävälle henkilölle minimissään jätettävää summaa palkasta. Velallisen suojaosuus…

Jatka lukemista →

Palkan ulosmittaus

Palkan ulosmittaus kuuluu samaan ulosmittauspiiriin eläkkeen, työttömyyskorvauksen ja äitiyspäivärahan kanssa. Pääsääntöisesti palkan ulosmittaus määrä on yksi kolmasosa. Tähän lasketaan kuuluvaksi myös luontoisedut, provisiot ja erilaiset palkkiot. Palkan ulosmittaus määrä lasketaan nettotulosta. Kuitenkaan sosiaaliavustukset eivät ole ulosmittauskelpoisia. Eli esimerkiksi asumistukea ja lapsilisiä ei voi ulosmitata. Kun ulosmittausta suoritetaan palkasta, täytyy velallisen ja hänen perheensä toimeentuloa varten…

Jatka lukemista →

Asunnon ulosmittaus

Asunnon ulosmittaus on samalla tavalla ulosmitattavaa omaisuutta kuin muukin omaisuus. Ulosmittauksella pyritään varmistamaan perittäväksi tulleen saatavan maksaminen. Velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan siis niin paljon, että ulosotossa oleva velka tulee maksetuksi. Kaikki omaisuus. Ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia. Paitsi tavanomaista koti-irtaimistoa ei voi ulosmitata. Jos velkoja on hakenut vain suppeaa ulosottoa, ulosmittaamatta jätetään omaisuus, joka jouduttaisiin…

Jatka lukemista →

Eläkkeen ulosmittaus

Eläkkeen ulosmittaus tapauksia koskevat samat säännökset kuin palkan ulosmittausta eli pääsääntöisesti siitä ulosmitataan yksi kolmasosa. Ulosottokaaren säätämisen yhteydessä palkan ja eläkkeen ulosmittauksen määrään on säädetty muutamia muutoksia velallisen eduksi, esimerkiksi velallisen itsensä ja velallisen elatuksen varassa olevan tahon osalta suojaosuutta on korotettu. Suojaosuudella tarkoitetaan minimimäärään, joka velalliselle on aina vähintään jätettävä ulosmittauksessa. Suojaosuus lasketaan päivää…

Jatka lukemista →

Perinnön ulosmittaus

Perinnöllä tarkoitetaan vainajan omaisuuden jäämistöä, joka voidaan saada lähisukulaisen kuoltua lakimääräisesti tai testamentin kautta. Laissa on määrätty perintäjärjestys. Tähän järjestykseen voidaan tehdä henkilön eläessä poikkeuksia testamentilla tai ennakkoperinnöillä tai lahjoituksilla. Perinnönjaossa on myös mahdollista tehdä perijöiden toimesta omaisuuden jako heidän haluamallaan tavalla, eikä lain sanelema perimysjärjestys ole tälle esteenä. Perillisryhmillä on etusijajärjestys. Mikäli ensimmäisestä ryhmästä…

Jatka lukemista →

Page 2 of 2