Asunnon ulosmittaus

Asunnon ulosmittaus on samalla tavalla ulosmitattavaa omaisuutta kuin muukin omaisuus. Ulosmittauksella pyritään varmistamaan perittäväksi tulleen saatavan maksaminen. Velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan siis niin paljon, että ulosotossa oleva velka tulee maksetuksi. Kaikki omaisuus. Ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia. Paitsi tavanomaista koti-irtaimistoa ei voi ulosmitata. Jos velkoja on hakenut vain suppeaa ulosottoa, ulosmittaamatta jätetään omaisuus, joka jouduttaisiin muuttamaan rahaksi.

Jos kyseessä on suppea ulosotto, jätetään asunnon ulosmittaus tekemättä. Suppea ulosotto tarkoittaa että esimerkiksi kiinteistöt ja ajoneuvot eivät kuulu ulosmittauksen piiriin. Tavallisimman ulosmittaus kohdistuu velallisen palkka-, eläke- tai elinkeinoon. Ulosmitattavaa irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi ajoneuvot, arvopaperit, asunto-osakkeet, veronpalautukset, pankkitalletukset ja käteinen raha. Myös kiinteää omaisuutta voidaan ulosmitata.

Usein velallinen omistaa yhdessä toisen henkilön kanssa jonkin omaisuuden. Tällaisissa yhteisomistusesineissä tai yhteisesti omistettu kiinteistö voidaan tietyin edellytyksien ulosmitata kokonaan. Kuitenkin ennen yhteisomistusesineen myyntiä yhteisomistajalle varataan tilaisuus lunastaa velallisomistajan osuus. Näin esimerkiksi asunnon ulosmittaus ei aiheuta sitä että esimerkiksi pariskunnan toinen puoli joutuisi muuttamaan pois yhteisestä kodista. Mikäli yhteisomistaja ei käytä lunastusoikeutta, voidaan yhteisomistusesine myydä ulosottomenettelyssä. Jos yhteisomistuksessa oleva esine myydään, palautetaan yhteisomistajalle hänen osuutensa mukainen määrä myyntihinnasta.

Esimerkiksi asunnon ulosmittaus tilanteissa ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi omaisuuden myynnillä. Myyntiä ei kuitenkaan aina toimiteta ja ulosmittaus voidaan toimittaa myös maksusuunnitelman vakuudeksi, jolloin myynti toimitetaan vain, jos velallinen ei maksa velkaa sovitussa määräajassa. Jos velka maksetaan, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Pääsääntönä kuitenkin on että irtain omaisuus ulosmitataan ennen kiinteää omaisuutta. Jos kyseessä on suppea ulosotto, jätetään asunnon ulosmittaus tekemättä. Suppea ulosotto tarkoittaa että esimerkiksi kiinteistöt ja ajoneuvot eivät kuulu ulosmittauksen piiriin. Tavallisimman ulosmittaus kohdistuu velallisen palkka-, eläke- tai elinkeinoon.

Leave A Response