Normaali ulosotto vai suppea ulosotto

Velkoja voi päättää haluaako hän suppean ulostoton vai normaalin ulosoton. Suppea ulosotto Suppea ulosotto tarkoittaa hieman rajoitettua vaihtoehtoa normaaliin ulosottoon verrattuna. Silloin ulomistataan vain palkkaa, eläkettä tai muuta vastaavaa tuloa, saatavaa tai omaisuutta, joita ei tarvitse erikseen muuttaa rahaksi. Tätä ulosoton muotoa täytyy velkojan pyytää erikseen. Se tehdään täyttämällä ulosottohakemus. Normaali ulosotto Normaali ulosotto on…

Jatka lukemista →

Ulosotot

Tässä kirjoituksessa käydään tiivistetysti kuinka ulosotot hoidetaan. Ulosotto tuomioistuimesta Ennen itse ulosmittausta tarvitaan tuomioistuimen päätös ulosotosta. Tämän päätöksen mukana voi olla erilaisia liitteitä, jotka nekin tarvitaan. Ulosotto alkaa vasta kun sinulla on tuo päätös käsissäsi ja menet täyttämään ulosottohakemusta. Hakemuksen liitteeksi tulee tuomioistuimen päätös. Myös kaikki tuomioon liittyvät asiakirja täytyy olla alkuperäisinä kappaleina tai tuomioistuimen…

Jatka lukemista →

Ulosottorekisteri

Ulosottorekisteriä ylläpitää ulosottoviranomaiset. Rekisteri tukee heidän tehtävien suorittamista. Se on valtakunnallinen järjestelmä, johon kaikilla ulosottoviranomaisilla on pääsy. Järjestelmään on rakennettu hakemiston lisäksi myös valvontajärjestelmä, joka vahtii tietojen käyttöä, jotta väärinkäytöksiä ei pääse käymään. Kaikista järjestelmään lisätyistä tiedoista vastaa aina paikallinen viranomainen, jolla pitää olla virkaan liittyvä syy käsitellä sitä tietoa. Ulosottokaari määrittelee ulosottorekisterin käyttöä ja…

Jatka lukemista →

Ulosottohakemus

Jos olet hakemassa ulosottoa niin tarvitset lopuksi ulosottohakemuksen. Sitä ennen tarvitset myös tuomioistuimen myönteisen päätöksen ennen kuin velkojana voit ottaa yhteyttä alueesi ulosottomieheen. Jos etsit vain latauslinkkiä ulosottohakemukseen niin löydät sen kirjoituksen lopusta. Käymme aluksi läpi muutamia asioita aiheeseen liittyen. Ulosottohakemusta täyttäessä sinulla pitää olla tuomioistuimen päätös tai jokin toinen vastaava asiakirja, mikä oikeuttaa ulosottoon.…

Jatka lukemista →

Ulosottotiedot

Suomessa ulosottokaari määrittelee kuinka ulosotot hoidetaan. Siellä on myös kohta 31 §, jossa kerrotaan seuraavaa tietojen julkisuudesta ja julkistamisesta: ”Jokaisella on oikeus saada paikalliselta ulosottoviranomaiselta nimeämäänsä henkilöä ulosottoasian vastaajana koskeva todistus ulosottorekisteristä. Todistukseen merkitään pyynnön esittämispäivää edeltäneiden kahden vuoden aikana talletetut seuraavat tiedot: 1) hakijan ja vastaajan nimi sekä vastaajan syntymäaika ja kotikunta; 2) ulosottoasia,…

Jatka lukemista →

Suppea ulosotto

Tässä artikkelissa katsotaan mikä on suppea ulosotto. Jos haluat tietää mikä on normaali ulosotto niin lue tämä kirjoitus. Suppeaa ulosottoa voi hakea vaihtoehtona normaalille ulosotolle. Tämän päätöksen voi tehdä velkoja. Silloin ulosmittataan vain palkka, eläke tai muu vastaa tulo sekä saatava tai omaisuus, missä itse ulosmittauksen kohdetta ei jouduta muuttamaan rahaksi. Ulosmittauksen kohteet eli tulonlähteet…

Jatka lukemista →

Normaali ulosotto

Normaali ulosotto tarkoittaa laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisesti kysymyksessä on rahasaatavien perintä. Tätä varten käydään yleensä oikeudenkäyntiä, jossa tutkitaan velkojan saatava oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos velallinen ei noudata tuomiota vapaaehtoisesti, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Esimerkiksi verot ja jotkut vakuutusmaksuista voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä. Kun normaali ulosotto tulee perittäväksi ulosottoon, ulosottomies lähettää normaalisti velalliselle…

Jatka lukemista →

Ulosottolaskuri

Ulosottolaskuri helpottaa ulosmitattavan summan laskemista. Ulosottolaskurissa tarvittavia tietoja ovat nettotulo, muut tulot sekä huollettavien määrä. Suojaosuus on 1.1.2013 alkaen 22,30 euroa / päivä ja jokaista huollettavaa kohden 8.01 euroa perus suojaosuuden lisäksi. Suojaosuus lasketaan kolmenkymmenen päivän ajalta. Ulosotolla tarkoitetaan laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisesti kysymyksessä on rahasaatavien perintä. Tätä varten käydään yleensä oikeudenkäyntiä, jossa tutkitaan velkojan…

Jatka lukemista →

Ulosotto veronpalautus

Ulosotto veronpalautus tapauksissa tapahtuu ilman ennakkoilmoitusta. Veronpalautus voidaan siis ulosmitata kokonaan, mutta määrä on rajoitettu velallisen ulosottovelkojen kokonaismäärään. Ulosmittauksesta tehdään kuitenkin normaalisti velalliselle lähetettävä pöytäkirja, josta ilmenee muun ohella saatavat, joille ulosmittaus on suoritettu. Pöytäkirjassa näkyy lisäksi myös suorittamispaikka- ja aika. Ulosottomies lähettää verottajalle tiedot suoritetuista ulosmittauksista. Näin verottajan on mahdollista kuitata mahdollisesta vastasaatavansa velalliselle…

Jatka lukemista →

Ulosotto toimeentulotuki

Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täyttämisen toimeenpano. Tavallisimmin kysymyksessä ovat rahasaatavat. Toimeentulotukea ei voida ulosmitata. Kokonaan ulosoton ulkopuolelle jäävät eläke- ja sosiaalilainsäädännön mukaan määrätarkoitukseen myönnetyt avustukset ja korvaukset, kuten toimeentulotuki, elatustuki ja asumistuki. Näitä ei siis myöskään huomioida tulopohjaa laskettaessa. Tulopohjasta vähennetään myös veron ennakonpidätys ja pakolliset velallisen maksettavat työeläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Eläkkeestä ulosmitattava määrä lasketaan…

Jatka lukemista →

Page 1 of 2