Palkan ulosmittaus

Palkan ulosmittaus kuuluu samaan ulosmittauspiiriin eläkkeen, työttömyyskorvauksen ja äitiyspäivärahan kanssa. Pääsääntöisesti palkan ulosmittaus määrä on yksi kolmasosa. Tähän lasketaan kuuluvaksi myös luontoisedut, provisiot ja erilaiset palkkiot. Palkan ulosmittaus määrä lasketaan nettotulosta. Kuitenkaan sosiaaliavustukset eivät ole ulosmittauskelpoisia. Eli esimerkiksi asumistukea ja lapsilisiä ei voi ulosmitata.

Kun ulosmittausta suoritetaan palkasta, täytyy velallisen ja hänen perheensä toimeentuloa varten jättää ulosmittaamatta suojaosuus. Kun suojaosuutta lasketaan, otetaan huomioon velallisen elatuksen varassa oleva avio- tai avopuoliso ja samassa taloudessa asuvat omat ja puolison alaikäiset lapset ja ottolapset.

Puolisoksi lasketaan aviopuoliso, toista sukupuolta oleva avopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet. Mikäli puolisolla tai lapsilla on omia tuloja, jotka ylittävät 669 euron suojaosuuden kuukaudessa, hei ei oleta huomioon suojaosuutta laskettaessa.

Ulosmittauksesta ilmoitetaan velalliselle aina ennakkoilmoitus, joka sisältää tiedot velasta, suojaosuudesta ja ulosmittauksesta. Mikäli ennakkoilmoituksen tiedot ovat virheellisiä tai velallinen haluaa esimerkiksi maksaa velan pois, tulee tässä tilanteessa ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan kihlakunnanulosottomieheen.

Ulosottomies lähettää palkan tai eläkkeen maksajalle maksukiellon ulosmittauksen jälkeen, jonka perusteella ulosottopidätys toimitetaan. Ulosmittaus jatkuu niin kauan kunnes velka on maksettu. Velalliselle on mahdollisuus valittaa ulosmittauksesta käräjäoikeuteen.

Palkan ulosmittaus tilanteissa sovelletaan siis samoja ulosmittausmenetelmiä kuin eläkkeen, työttömyyskorvauksen ja äitiyspäivärahan ulosmittauksessa. Pääsääntöisesti ulosmittauksen määrä on yksi kolmasosa, joka lasketaan nettopalkasta. Ulosmitattavaan osuuteen lasketaan lisäksi luontoisedut, provisiot ja erilaiset palkkiot. Ulosmittauksessa täytyy jättää suojaosuus toimeentuloa varten. Suojaosuuden suuruus määräytyy parisuhteen tilanteen mukaan ja sen onko elätettävänä lapsia. Sosiaaliavustuksia eli esimerkiksi asumistukea ja lapsilisiä ei voi ulosmitata.

Leave A Response