Suppea ulosotto

Tässä artikkelissa katsotaan mikä on suppea ulosotto. Jos haluat tietää mikä on normaali ulosotto niin lue tämä kirjoitus.

Suppeaa ulosottoa voi hakea vaihtoehtona normaalille ulosotolle. Tämän päätöksen voi tehdä velkoja. Silloin ulosmittataan vain palkka, eläke tai muu vastaa tulo sekä saatava tai omaisuus, missä itse ulosmittauksen kohdetta ei jouduta muuttamaan rahaksi.

Ulosmittauksen kohteet eli tulonlähteet ja omaisuus selvitetään viranomaisten rekistereistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että velkoja ei voi hakea saataviensa passiivirekisteröintiä.

Velkojan täytyy siis hakea suppeaa ulosottoa. Se tehdään ulosottohakemuksen avulla. 

Tätä vaihtoehtoa ei voi hakea, jos velallisia on vastaamassa juuri tästä velasta useita kappaleita.

Suppea ulosotto avattuna

Kun puhutaan suppeasta ulosotosta niin silloin voidaan ulosmitata eli periä velallisesta vain jotain toistuvaa tuloa tai veroennakon palautusta tai muuta valtioneuvoston asetuksella säädettyä omaisuutta, mitä ei tarvitse muuttaa rahaksi.

Mikäli velkoja on hakenut tietoisesti suppeaa ulosottoa, mikä tehdään ulosottohakemuksella niin silloin ulosottomies etsii tälläistä omaisuutta velalliselta.

Ulosoton hakija eli velkoja voi myös peruuttaa suppeaa ulosottoa koskevat rajoitukset hakemuksesta. Silloin omaisuutta koskevat rajoitukset eivät enää sido ulosmittausta.

Leave A Response