Ulosotot

Tässä kirjoituksessa käydään tiivistetysti kuinka ulosotot hoidetaan.

Ulosotto tuomioistuimesta

Ennen itse ulosmittausta tarvitaan tuomioistuimen päätös ulosotosta. Tämän päätöksen mukana voi olla erilaisia liitteitä, jotka nekin tarvitaan.

Ulosotto alkaa vasta kun sinulla on tuo päätös käsissäsi ja menet täyttämään ulosottohakemusta. Hakemuksen liitteeksi tulee tuomioistuimen päätös. Myös kaikki tuomioon liittyvät asiakirja täytyy olla alkuperäisinä kappaleina tai tuomioistuimen aidoiksi vahvistamina mukana.

Tosin jos ulosottoa on haettu aikaisemmin niin samaa tuomioistuimen päätöstä ei tarvitse enää liittää hakemukseen. Silloin hakemukseen vain pitää ilmoittaa selkeästi yksilöity ulosottoperuste. Jos peruste on muu kuin tuomioistuimen päätös niin se täytyy siinäkin tapauksessa liittää ulosottohakemukseen.

Esimeksiki elatusmaksuja voi periä ulosoton kautta sosiaalilautakunnan vahvistaman elatussopimuksen avulla. Silloin tämä sopimus täytyy liittää hakemukseen alkuperäisenä kappaleena.

Ulosottohakemus

Ulosottohakemus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti velallisen asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle.

Hakemuksesta on ilmettävä:

  • velkojan nimi, henkilötunnus, osoite ja tilinumero
  • velallisen nimi ja osoite
  • mitä vaaditaan perittäväksi (perittävä määrä, koron alkamispäivä yms.)
  • jos velasta vastaa useampi henkilö, maininta siitä, keiltä kaikilta vaaditaan perittäväksi
  • jos samasta velasta vastaa joku, jota ei mainita ulosottoperusteessa (esim. takaaja, jota vastaan tuomiota ei ole haettu), tulee hakemuksesta ilmetä, onko saatava tällaisen yhteisvastuullisen osalta vanhentunut tai yhteisvelallinen muutoin vapautunut maksuvelvollisuudestaan.
  • mikäli velkoja haluaa ulosottoa suppeassa menettelyssä tai asian passiivirekisteröintiä

Lisäksi hakemukseen on hyvä merkitä:

  • mahdolliset tiedot velallisen henkilötunnuksesta, puhelinnumerosta, omaisuudesta ja tulosta
  • velkojan puhelinnumero
  • muut ulosotossa hyödylliset tiedot.

Lopuiksi hakemus täytyy allekirjoittaa.

Lataa ulosottohakemus täältä.

Leave A Response