Ulosotto Korko

Kun laskuja ei makseta ajoissa, alkaa niistä kertyä lisämaksuja, jotka voivat ajan myötä kasvaa todella suuriksi. Laskun loppusumma kasvaa koko ajan niin kauan kunnes lasku on maksettu pois. Laskuissa maksut kertyvät seuraavasti: viivästyskorko, viivästys- ja muistutusmaksut velkojalle, perintätoimiston perintäkulut, tuomioistuimen käsittelymaksut, velkojan oikeudenkäyntikulut ja ulosottomaksut. Mikäli laskut myöhästyvät merkittävästi, tulee seurauksena myös maksuhäiriö.

Ulosottoon menneet laskut kerryttävät myös korkoa. Velallisella voi olla maksettavanaan jopa pidemmältä ajanjaksolta jääneet velat, joiden korko juoksee koko ajan. Joten mitä kauemmin velan maksua pidennetään, sitä suuremmaksi nousevat myös korot.

Korkojen suuruudet määräytyvät korkolain mukaisesti. Jos eräpäivä on ennalta sovittu, alkaa viivästyskorko eräpäivästä. Muissa tapauksissa korkoa voidaan alkaa periä kuukauden kuluttua siitä kun lasku on lähetetty, tai maksua on muutoin vaadittu. Lyhyesti siis ulosottoon menneet laskut kerryttävät korkoa niin kauan kuin ne ovat maksamatta.

Ulosotto korko maksetaan samassa yhteydessä kuin muukin ulosmitattava rahamäärä. Tässä tapauksessa käytössä ovat normaalit suojaosuusmäärät. Ulosoton suojaosuus tarkoittaa perittävälle henkilölle minimissään jätettävää summaa palkasta. Velallisen suojaosuus on vuonna 2013 22,30 euroa päivässä ja siihen lisätään 8,01 euroa jokaista elätettävää henkilöä kohden. Velallisen elatuksen varassa olevat henkilöt käyvät ilmi maksukiellossa, jonka ulosottoviranomainen on lähettänyt palkan tai muun tulon maksajalle.

Jos velallisen palkka on pienempi kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään. Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuuden kokoinen, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa. Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, mitataan tällöin netto palkasta ulos yksi kolmasosa. Jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä, ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosassa. Kuitenkin enintään puolet palkasta ulosmitataan.

Leave A Response