Ulosotto veronpalautus

Ulosotto veronpalautus tapauksissa tapahtuu ilman ennakkoilmoitusta. Veronpalautus voidaan siis ulosmitata kokonaan, mutta määrä on rajoitettu velallisen ulosottovelkojen kokonaismäärään. Ulosmittauksesta tehdään kuitenkin normaalisti velalliselle lähetettävä pöytäkirja, josta ilmenee muun ohella saatavat, joille ulosmittaus on suoritettu. Pöytäkirjassa näkyy lisäksi myös suorittamispaikka- ja aika.

Ulosottomies lähettää verottajalle tiedot suoritetuista ulosmittauksista. Näin verottajan on mahdollista kuitata mahdollisesta vastasaatavansa velalliselle tulevasta veronpalautuksesta. Verottajan kuittausoikeus menee ulosmittauksen edelle. Tehty ulosmittauspöytäkirja ei siis vielä osoita, että veronpalautus on tullut ulosottoon ja lyhentänyt velallisen velkasaldoa.

Veronpalautuksen ulosmittaus saadaan toimittaa, vaikka asiasta lähetetyn maksukehotuksen mukaista maksuaikaa on vielä jäljellä. Kuitenkin jos velallinen veronpalautuksen ulosmittauksen jälkeen maksaa saatavan, peruuttaa ulosottomies ulosmittauksen. Jos ilmoitus ulosmittauksesta on kuitenkin jo ehditty lähettää verottajalle, ulosmitattu määrä tilittyy kuitenkin ulosottomiehen tilille. Ulosottomies palauttaa ylikertymän velalliselle. Maksamisen nopeuttamiseksi velallisen on hyvä toimittaa ulosottomiehelle tilinumero oma-aloitteisesti.

Verottaja tilittää ulosottomiehelle ulosmitatut ja tilitettävissä olevat veronpalautukset samaan aikaan, kun veronpalautuksen maksetaan muutoinkin. Tilityksen jälkeen ulosottomies lähettää velalliselle yksilöidyt kuitit maksuista, joille ulosmitatut varat on käytetty.

Ulosotolla tarkoitetaan siis laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisimmin kysymys on rahasaatavien perinnästä. Ulosottoviranomaisen on määrä valvoa sekä velkoja että velallisen etua. Ulosotossa käytettäviä keinoja ovat muun muassa maksukehotuksen lähettämiset sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus. Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei saada, tehdään palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä.

Ulosotto veronpalautuksesta voi tapahtua ilman ennakkoilmoitusta. Ulosottomies lähettää verottajalle tiedot suoritetuista ulosmittauksista. Näin verottajan on mahdollista kuitata mahdollisesta vastasaatavansa velalliselle tulevasta veronpalautuksesta. Veronpalautus voidaan mitata kokonaan. Verottaja tilittää ulosottomiehelle ulosmitatut ja tilitettävissä olevat veronpalautukset samaan aikaan, kun veronpalautuksen maksetaan muutoinkin. Tilityksen jälkeen ulosottomies lähettää velalliselle yksilöidyt kuitit maksuista, joille ulosmitatut varat on käytetty.

Leave A Response