Ulosottotiedot

Suomessa ulosottokaari määrittelee kuinka ulosotot hoidetaan. Siellä on myös kohta 31 §, jossa kerrotaan seuraavaa tietojen julkisuudesta ja julkistamisesta:

”Jokaisella on oikeus saada paikalliselta ulosottoviranomaiselta nimeämäänsä henkilöä ulosottoasian vastaajana koskeva todistus ulosottorekisteristä. Todistukseen merkitään pyynnön esittämispäivää edeltäneiden kahden vuoden aikana talletetut seuraavat tiedot:

1) hakijan ja vastaajan nimi sekä vastaajan syntymäaika ja kotikunta;

2) ulosottoasia, sen vireilläoloaika ja passiivisaatavaksi rekisteröinti;

3) hakijan saatavan määrä ja hakijalle tilitetty määrä;

4) estetodistuksen laatu ja päivämäärä.

Todistus annetaan tulosteena ulosoton tietojärjestelmästä. Jollei 1 momentissa mainittuja rekisterimerkintöjä ole, myös siitä annetaan todistus.

Todistus voidaan antaa pyyntöä edeltävien neljän vuoden ajalta, jos pyytäjä osoittaa, että tieto on tarpeen hänen toimeentulonsa tai muutoin painavan yksityisen etunsa taikka tärkeän yleisen edun turvaamiseksi.

Ennen todistuksen antamista todistuksen pyytäjän nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä keskeinen 3 momentissa tarkoitettu perustelu tulee tallettaa ulosoton tietojärjestelmään. Rekisteröidyn pyynnöstä hänelle on annettava tieto siitä, kenelle on viimeisten kuuden kuukauden aikana annettu häntä koskeva todistus ulosottorekisteristä.”

Kuinka ulosottotiedot voi saada

Ulosottotiedot voi siis saada todistuksen muodossa. Ne saa lähimmältä eli paikalliselta ulosottoviranomaiselta. Virastoja on alueittain, joten kannattaa käydä oman paikkakunnan tai läänin virastossa.

Kahden vuoden ajalta todistuksen saamiseen ei tarvita mitään erityistä perustelua, joten sen vain voi käydä pyytämässä. Myös omista tiedoista voi kysyä viranomaisilta.

Leave A Response